730 992 150 akademia@rbsport.pl

BIEDRUSKO

HARMONOGRAM WAŻNY OD 4 WRZEŚNIA

Rocznik

Poniedziałek

Wtorek

Sroda

Czwartek

Piątek

Sobota

Trener

2013 i starsi

2014 i 2015

Orlik przy Zespole Szkół nr 7

17:45-19:00

Orlik przy Zespole Szkół nr 7

17:45-19:00

Mateusz Erdman

2016

Orlik przy Zespole Szkół nr 7

16:45 - 18:00

Orlik przy Zespole Szkół nr 7

16:45 - 18:00

Bartosz Bzowy

2017 i młodsi

Orlik przy Zespole Szkół nr 7


16:00- 16:45

Orlik przy Zespole Szkół nr 7


16:00- 16:45

Bartosz Bzowy