BIEDRUSKO

HARMONOGRAM WAŻNY JEST OD 11 MARCA

Rocznik

Poniedziałek

Wtorek

Sroda

Czwartek

Piątek

Trener

2010 i młodsi

Orlik przy Zespole Szkół im. 7

17:00-18:15

Orlik przy Zespole Szkół im. 7 
SP 17:00-18:15

Bartosz Bzowy