730 992 150 akademia@rbsport.pl

BIEDRUSKO

HARMONOGRAM WAŻNY JEST OD 15 LISTOPADA

Rocznik

Poniedziałek

Wtorek

Sroda

Czwartek

Piątek

Sobota

Trener

2013 i starsi

Orlik przy Zespole Szkół nr 7

18:15-19:30

Orlik przy Zespole Szkół nr 7
18:15-19:30

Bartosz Bzowy

2014 i 2015

Orlik przy Zespole Szkół nr 7

17:15-18:15

Orlik przy Zespole Szkół nr 7

17:15-18:15

Mateusz Erdman

2016 i grupa początkująca 2015

Orlik przy Zespole Szkół nr 7

16:16 - 17:15

Orlik przy Zespole Szkół nr 7

16:16 - 17:15

Bartosz Bzowy

2017 i młodsi

Orlik przy Zespole Szkół nr 7

15:40- 16:15

Orlik przy Zespole Szkół nr 7


15:40- 16:15