730 992 150 akademia@rbsport.pl

BIEDRUSKO

HARMONOGRAM WAŻNY JEST OD 15 LISTOPADA

Rocznik

Poniedziałek

Wtorek

Sroda

Czwartek

Piątek

Sobota

Trener

2011-2013

Orlik przy Zespole Szkół nr 7

17:15-18:30

Orlik przy Zespole Szkół nr 7
17:15-18:30

Bartosz Bzowy

2014 i młodsi

Orlik przy Zespole Szkół nr 7

16:00-17:15

Orlik przy Zespole Szkół nr 7

16:00-17:15

Mateusz Erdman