730 992 150 akademia@rbsport.pl

BIEDRUSKO

HARMONOGRAM WAŻNY JEST OD 3 MARCA

Rocznik

Poniedziałek

Wtorek

Sroda

Czwartek

Piątek

Sobota

Trener

2011-2013

Orlik przy Zespole Szkół im. 7

17:00-18:15

Orlik przy Zespole Szkół im. 7 
SP 17:00-18:15

Bartosz Bzowy

2014 i młodsi

Orlik przy Zespole Szkół im. 7

16:15-17:00

Orlik przy Zespole Szkół im. 7

16:15-17:00

Mateusz Erdman