730 992 150 akademia@rbsport.pl

BIEDRUSKO

HARMONOGRAM WAŻNY JEST OD 11 MARCA

Rocznik

Poniedziałek

Wtorek

Sroda

Czwartek

Piątek

Trener

2010-2014

Orlik przy Zespole Szkół im. 7

17:00-18:15

Orlik przy Zespole Szkół im. 7 
SP 17:00-18:15

Bartosz Bzowy

2015 i młodsi

Orlik przy Zespole Szkół im. 7

16:15-17:00

Orlik przy Zespole Szkół im. 7

16:15-17:00