730 992 150 akademia@rbsport.pl

RED BOX Pro Camp

Na obóz wymagana jest książeczka zdrowia sportowca ze zdolnością od lekarza sportowego.

Opłatę za uczestnictwo należy uiścić  na numer konta:
Bank Santander
22 1090 2590 0000 0001 2177 4177
lub w Biurach Red Box Piłkarskiej Akademii.