730 992 150 akademia@rbsport.pl

Nasza Misja

Misja Red Box Piłkarskiej Akademii

Red Box to instytucja działająca na arenie sportowej już od 1989 roku. Świadczy to niewątpliwe o jakości oraz solidności marki, która podąża za nowymi nurtami, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich partnerów, a także wskazuje na racjonalny model funkcjonowania, który od lat budzi zaufanie.

Red Box Piłkarska Akademia stanowiąc część firmy, budowana jest zgodnie z filozofią przyświecającą całej instytucji, dlatego jakość nie jest dla nas jedynie sloganem a integralną częścią funkcjonowania. Piłkarska Akademia jest projektem nastawionym na nowoczesne, podążające za trendami szkolenie opierające się nie tylko na aspekcie sportowym, ale również na kompetentnym, kompleksowym podejściu wychowawczym. Trening dzieci charakteryzuje się unikatową specyfiką, która w swoim charakterze jest skrajnie różna od założeń piłki seniorskiej, dlatego niezwykle istotną kwestią jest świadomość i kompetencje trenera prowadzącego. Red Box Piłkarska Akademia budowana jest w tym właśnie duchu, dlatego współpracujemy jedynie z kadrą trenerską o odpowiednim doświadczeniu i umiejętnościach, a słowem-kluczem w całej filozofii Akademii jest ROZWÓJ. Chcemy szkolić dzieci zgodnie z nowoczesnymi trendami, chcemy aby ich szeroko rozumiany ROZWÓJ był odpowiednio kierowany i widoczny, dlatego w Akademii pracują jedynie przyszłościowi, nastawieni na poszerzanie swojej wiedzy, ambitni trenerzy.

PZPN Grassroots

Forma działalności firmy Red Box jest modelową w kontekście idei Grassroots wystosowanej przez Europejską Unię Piłkarską UEFA. Grassroots jest programem mającym wspierać między innymi piłkę amatorską i dziecięcą, dlatego ważną rzeczą w istocie funkcjonowania Red Box Piłkarskiej Akademii jest nowoczesne szkolenie w oparciu o sprawdzone, zachodnie modele przy jednoczesnym racjonalnym adaptowaniu ich do naszych warunków i uwzględnianiu tutejszych doświadczeń. Trenerzy Akademii szczególną wagę przykładają do czterech elementów:

  • Edukacji – dziecko uczy się podstaw gry, założeń, edukuje się w zakresie roli ruchu w rozwoju,
  • Zdrowia – treningi są dopasowane do wieku, możliwości fizycznych i rozwojowych dziecka,
  • Strony społecznej – rola wychowania przez sport, przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie, samodzielne podejmowanie decyzji i radzenie sobie z problemami
  • Sportu – nacisk na wszechstronne szkolenie ruchowe w oparciu o zdobywanie umiejętności piłkarskich oraz naukę współzawodnictwa.

Kontekst szkoleniowy

Red Box Piłkarska Akademia nie prowadzi selekcji, wychodząc z założenia, że każde dziecko niezależnie od naturalnych predyspozycji ma prawo pokochać zabawę piłką nożną. Ze względu na powyższą kwestię i specyfikę treningu dziecięcego nasi trenerzy odznaczają się cierpliwością, która  jest cechą niezbędną przy pracy z grupą dzieci. Podstawą organizacji cyklu treningowego jest takie formułowanie zajęć, aby uwzględniały one długofalowe i dostosowane do rozwoju dziecka treści, które w pierwszej kolejności skoncentrują się na nauczaniu ogólnorozwojowych nawyków ruchowych, następnie będą prezentować i wzmacniać pozytywne postawy, by wreszcie rozwijać radość z gry z równoczesnym stymulowaniem kreatywności dziecka. W tym celu istotne jest prowadzenie dynamicznych zajęć w różnych odmianach, które w swoim założeniu będą cieszyć i motywować.

Z uwagi na specyfikę dyscypliny rolą trenera jest takie organizowanie zajęć, aby intensywność kontaktu z piłką była możliwie jak największa, co w konsekwencji przełoży się na lepszy rozwój ruchowy dziecka i jego poziom piłkarskich umiejętności technicznych. Przy pracy z dziećmi należy również pamiętać, że ideą jest ROZWÓJ dziecka, nie natomiast wymierny wynik meczu piłki nożnej czy pozycja zespołu w tabeli. Dziecko uczy się piłki przez zabawę, a sam trening jest lekcją-zabawą, nie środkiem do osiągnięcia zwycięstwa w kolejnym meczu.