730 992 150 akademia@rbsport.pl

POZNAŃ

HARMONOGRAM WAŻNY JEST OD 8 LISTOPADA

Rocznik

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Trenerzy

2005/2006

BOISKO

ul. Promienista 27

17:30- 19:00

BOISKO
ul. Promienista 27

18:00- 19:30

BOISKO
ul. Promienista 27

18:00- 19:30

Łukasz Marek

2007/2009

BOISKO
ul. Promienista 27

16:30- 17:45

BOISKO
ul. Promienista 27

16:30- 17:45

Łukasz Marek

2010/2011

BOISKO
ul. Promienista 27
17:00-18:15

BOISKO
ul. Promienista 27

17:00-18:15

Dariusz Czerniawski

2012/13

BOISKO
ul. Promienista 27

17:00-18:15

BOISKO
ul. Promienista 27

17:00-18:15

Aleksander Nowaczek

2014/15

HALA
ul. Saperska
17:45 - 18:30

HALA
ul. Saperska
17:45 - 18:30

Aleksander Nowaczek

2016/17

HALA
ul. Saperska
17:00- 17:45

HALA
ul. Saperska
17:00- 17:45

Łukasz Marek