730 992 150 akademia@rbsport.pl

Dzięki Partnerowi IV Turnieju Mikołajkowego podczas rozgrywek będzie można wziąć udział w loterii mikołajkowej i wylosować jedną z wielu pięknych zabawek. Każdy los wygrywa! Dochód z loterii zostanie przeznaczony na cele charytatywne – świąteczne paczki dla rodzin o niskim statusie materialnym. Zapraszamy !!!