730 992 150 akademia@rbsport.pl

W imieniu rodziny zawodnika Red Box Piłkarskiej Akademii kierujemy do Państwa prośbę o pomoc dla siostry naszego zawodnika – Julii Łuczak. Julia z rozpoznaniem nowotworu złośliwego tkanek miękkich leczona jest w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantacji Pediatrycznej AM w Poznaniu. Rodzina i przyjaciele Julii prowadzą zbiórkę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów leczenia i późniejszej rehabilitacji Julii. 1 % podatku oraz wszelkie darowizny prosimy wpłacać na konto:

Organizacja Pożytku Publicznego Numer KRS 0000023852

Hasło “JULIA ŁUCZAK”

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu

PKO S.A. IV Oddział Poznań 72124032201111000035286598

Państwa darowizna może być odpisywana od dochodu za każdy kolejny rok.

W imieniu Julii, jej rodziny, przyjaciół i naszym własnym serdecznie dziękujemy za jakiekolwiek wsparcie tej szlachetnej akcji.